fbpx

Czym są wspólnoty mieszkaniowe i jak działają?

Blok mieszkalny z balkonami. Wspólnota mieszkaniowa - czym jest i jak działa?

Jeśli zamierzasz kupić mieszkanie na własność, powinieneś wiedzieć, czym jest wspólnota mieszkaniowa, zanim staniesz się jej członkiem. Niestety, w tym przypadku nie masz wyboru, ponieważ wspólnota taka powstaje z mocy prawa. Ma to miejsce w chwili sprzedaży pierwszego mieszkania w danej nieruchomości i podpisania aktu notarialnego.

Choć w pierwszej chwili ten „przymus” może się wydać ograniczeniem, to w rzeczywistości jest sporym udogodnieniem. Jak to możliwe?

Wspólnota mieszkaniowa – możesz, powinieneś, czy masz obowiązek być jej częścią?

Dzieląc przestrzeń mieszkalną wraz z innymi lokatorami, przyjmujesz na siebie prawa i obowiązki. Wszystko po to, by wspólnie działać zarówno na rzecz nieruchomości wraz ze wspólnymi przestrzeniami i wyposażeniem, jak i gruntu, na którym stoi.
Jako, że nie jesteś w stanie zadbać o to samodzielnie, logicznym wydaje się rozłożenie odpowiedzialności na wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych.

Twoje prawa, jako członka wspólnoty mieszkaniowej

Warto zacząć od twoich praw, z których możesz, a nawet powinieneś zawsze i w pełni korzystać. Dzięki temu będziesz mieć realny wpływ na zarządzanie nieruchomością, w której znajduje się twoje mieszkanie.

Z czego i w jakim stopniu możesz korzystać?

Najważniejszym i podstawowym jest twoje prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego, którego jesteś właścicielem, zgodnie z jego przeznaczeniem. Poza tym przysługuje ci prawo do korzystania z części wspólnych nieruchomości, w tym z:

 • miejsc parkingowych,
 • klatki schodowej,
 • wind,
 • komórki lokatorskiej,
 • centralnego ogrzewania,
 • instalacji domofonowej,
 • strychu,
 • suszarni,
 • wiaty rowerowej,
 • dojść i dojazdów do budynku,
 • innych, dostępnych w danej nieruchomości i jej otoczeniu.

Musisz jednak pamiętać, że korzystając ze swoich praw, nie możesz jednocześnie ograniczać i zakłócać tych samych praw właścicieli innych lokali. Chodzi tu głównie o części wspólne nieruchomości, w których wielkość twojego udziału zależy od powierzchni zajmowanego przez ciebie lokalu mieszkalnego.

Twój udział w decyzjach wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe, które obejmują więcej niż trzy lokale mieszkalne, na mocy przepisów prawa zobowiązane są do wyznaczenia zarządu. W jego skład wchodzą zwykle przedstawiciele właścicieli mieszkań. Mieszkańcy mogą też powierzyć to zadanie specjalizującej się w tego typu działalności firmie zewnętrznej. To wygodne i praktyczne rozwiązanie, zważywszy na fakt, że jej pracownicy posiadają odpowiednią znajomość przepisów prawa. Dzięki temu, mogą oni odpowiednio zadbać o interesy wszystkich mieszkańców.

Jako właściciel lokalu, masz prawo uczestniczyć w zebraniach i czynnościach związanych z zarządzaniem. Jeśli zechcesz, możesz też skorzystać z prawa do wglądu w dokumenty wspólnoty i ich kontrolowania.
Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie portalu internetowego. Dzięki temu każdy mieszkaniec będzie miał wgląd w bieżące sprawy związane z zarządzaniem nieruchomością. Drogą tą mógłbyś zgłaszać usterki, stan licznika, czy uczestniczyć w głosowaniu online nad uchwałami.

Na tym nie koniec twojego wpływu na życie całej wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli działania zarządu przyniosą dodatkowe zyski, czy to z reklamy na budynkach osiedla, czy uzyskane dzięki poczynionym oszczędnościom, możesz współdecydować, na co zostaną przeznaczone. Ponadto, jeśli po wykorzystaniu pieniędzy na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynków pozostanie nadwyżka, jej część przysługuje ci proporcjonalnie do udziału w całej nieruchomości.

Kobieta przy laptopie. Wspólnota mieszkaniowa - czym jest i jak działa?

Do czego jesteś zobowiązany, jako członek wspólnoty mieszkaniowej?

Prócz praw, wspólnota mieszkaniowa to również konkretne obowiązki, które dla dobra swojego i innych powinieneś wypełniać. Do głównych należy udział w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości i jej otoczenia.
W zależności od wielkości zajmowanego lokum, prócz stałych opłat za media, w ramach comiesięcznych wpłat powinieneś pokryć:

 • koszty dostawy energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków itp.,
 • wydatki na konserwację i bieżące remonty zarówno budynku, jak i elementów otoczenia,
 • podatki od nieruchomości i ubezpieczenie,
 • sprzątanie powierzchni wspólnych,
 • wynagrodzenie dla członków zarządu lub firmy zewnętrznej.

Poza tym, jeśli zajdzie taka potrzeba, powinieneś zgodzić się na wstęp do mieszkania osobom do tego upoważnionym przez zarząd czy administratora nieruchomości. Zwykle związane jest to z koniecznością dokonania naprawy, przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub usunięciem awarii czy zakładaniem dodatkowych instalacji.

Znając swoje prawa i obowiązki jako członek wspólnoty mieszkaniowej, możesz w pełni cieszyć się ze swojego lokum. By wspólne życie przebiegało w harmonii i zgodzie, zadbaj też o dobre relacje z sąsiadami. Bez wątpienia, zarówno zrozumienie, jak i wzajemny szacunek to podstawa zgodnego życia w każdej społeczności.